Doctor Sleep (2019)

IMDb: 5.7/10
View: 3.3K
Sound: ซับไทย

เรื่องย่อ

หลายปีหลังจากเหตุการณ์ “The Shining” Dan Torrance วัยผู้ใหญ่ตอนนี้ต้องปกป้องเด็กสาวที่มีพลังคล้ายกันจากลัทธิที่รู้จักกันในชื่อ The True Knot ซึ่งเป็นเหยื่อของเด็กที่มีพลังยังคงเป็นอมตะ

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin